Huaxuan Electronic Technology(Shenzhen) Co., LTD.

    Address: 109 Zhongxing Road, Buji Street, Longgang District, Shenzhen

   Email: info@huaxuantech.com

Human Resources:
hr@huaxuantech.com

Purchasing Department: purchasing@huaxuantech.com

Sales Department:                          sales@huaxuantech.com